UAB Vis Major · Į.k. 304716085 · Gedimino 28, Vilnius

Skelbiama, kokios dalies gyventojų sąskaitas tikrins VMI

//Skelbiama, kokios dalies gyventojų sąskaitas tikrins VMI

Skelbiama, kokios dalies gyventojų sąskaitas tikrins VMI

Lietuvoje įteisinta finansų institucijų prievolė kartą per metus teikti mokesčių administratoriui ribotą informaciją apie gyventojų sąskaitas yra tarptautiniu mastu taikoma ir plintanti praktika.

Analogišką ar labai panašią informaciją apie savo rezidentų sąskaitas (įplaukas, likučius), be Lietuvos, pagal nacionalinius teisės aktus iš finansų institucijų gauna Prancūzijos, Italijos, Švedijos, Danijos mokesčių administracijos, pranešime spaudai pažymi Finansų ministerija.

Kieno sąskaitas tikrins VMIPasak Finansų ministerijos, šio mechanizmo įteisinimas, kaip pažangi kovos su neteisėtu praturtėjimu ir mokesčių vengimu priemonė, svarstomas ir kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse, pavyzdžiui, Portugalijoje, Kroatijoje.

Finansų ministerija primena, kad 2015 m. birželį Seimas priėmė Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) pataisas, kurios numato, kad finansų rinkos dalyviai kartą per metus privalės pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) ribotą informaciją apie gyventojų sąskaitas, jų bendras metines apyvartas, likučius (jei apyvarta – 15000 eurų ir daugiau, likutis – 5000 eurų ir daugiau), palūkanas, skolinius įsipareigojimus, draudimo įmokas ir kt.

Toks automatinis duomenų pateikimas leis VMI jau pirminiame rizikos analizės etape sukoncentruoti dėmesį tik į rizikingiausius mokesčių mokėtojus ir susidaryti vaizdą, ar asmuo gyvena pagal pajamas. VMI bus teikiami tik apibendrinti skaičiai už metus, o ne sąskaitų išklotinės.

Ministerijos pranešime tvirtinama, kad sąžiningiems mokesčių mokėtojams nėra jokio pagrindo nerimauti – jų privatumas nebus pažeistas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, pajamas, viršijančias 15000 eurų ribą, Lietuvoje 2014 m. gavo apie 9 proc. gyventojų. Ir tik 11 proc. visų indėlininkų – rezidentų ir nerezidentų – komercinių bankų sąskaitose pernai birželio pabaigoje turėjo daugiau nei po 5000 eurų.

Beje, šiuose indėliuose laikomi pinigai sudaro net 65 proc. visų bankuose esamų indėlių bendros sumos.

Informacijos VMI teikimas apie Lietuvos gyventojų bei įmonių sąskaitų likučius, bendras metines įplaukas ir turimus įsiskolinimus yra analogiškas Lietuvos pagal tarptautines sutartis prisiimtiems įsipareigojimams privalomai bei automatiškai ES ir kitoms valstybėms teikti informaciją apie užsieniečių Lietuvos finansų institucijose laikomus pinigus.

Tačiau apie užsieniečių Lietuvoje laikomus pinigus VMI kitų šalių mokesčių administratorius privalo informuoti, net jei šių piliečių sąskaitose tėra 1 euras, o Lietuvos gyventojams nustatytos aukščiau minėtos sumų ribos.

Vyriausybės nutarimu nustatyta, kad už 2016 metus informacija bus pradėta teikti 2017 metais, išskyrus duomenis apie metines įplaukas – jie pradedami teikti 2018 metais už 2017 metus.

Toks teikimo mastas nustatytas, siekiant sudaryti sąlygas finansų rinkų dalyviams tinkamai pasirengti įdiegti duomenų teikimui reikalingus technologinius sprendimus.

Elta informacija

Skelbiama, kokios dalies gyventojų sąskaitas tikrins VMI
5, Viso: 6 balsų
By | 2018-01-19T11:07:41+00:00 kovo 2nd, 2016|Straipsniai|

Comments are closed.