UAB Vis Major · Į.k. 304716085 · Gedimino 28, Vilnius

Nauja mokesčių administravimo įstatymo redakcija

//Nauja mokesčių administravimo įstatymo redakcija

Nauja mokesčių administravimo įstatymo redakcija

Deklaravimas VMI aktualijosInformuojame, kad 2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 28, 41, 55, 68, 87, 89, 101, 104-1, 104-2, 129, 131, 154 straipsnių ir priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 55-1 ir 61-1 straipsniais ir 56, 57, 58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymą Nr. XII-1897 (toliau ― Įstatymas).

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau ― MAĮ) pakeitimai, išskyrus pakeitimus susijusius su MAĮ 61-1 straipsniu, MAĮ priedu bei Įstatymo 18 straipsniu, įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

Esminiai MAĮ pakeitimai pateikti VMI prie FM 2015 m. liepos 17 d. rašte Nr. (32.44-31-3) RM-15824.

Nauja mokesčių administravimo įstatymo redakcija
2, Viso: 3 balsų
By | 2018-01-19T11:07:42+00:00 liepos 17th, 2015|VMI pranešimai|