UAB Vis Major · Į.k. 304716085 · Gedimino 28, Vilnius
Deklaravimo paslaugos sutartis 2020-02-22T04:16:18+00:00

DEKLARAVIMO PASLAUGOS SUTARTIS

1. Paslaugos aprašymas

1.1. Vykdytojas, įgaliotas Užsakovo, jo vardu užpildo ir pateikia Gyventojo pajamų metinę deklaraciją (toliau – Deklaracija) Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI). Užsakovas už šią paslaugą sumoka Vykdytojui Užsakymo anketoje nustatytą kainą. Paslaugos užsakymas pateikiamas bei priimamas Vykdytojo elektroninėje svetainėje, užpildant Užsakymo anketą. Užsakymas gali būti suderinamas ir el. paštu ar
telefonu.

1.2. Į pajamų deklaracijos pildymo ir teikimo paslaugą yra įskaičiuotas nemokamas dokumentų pridėjimas (ne daugiau kaip trys rinkmenos, kurių kiekvienos dydis ne didesnis kaip 5 MB). Klientas, atsiuntęs rinkmenas, kurių dydis yra didesnis nei 5 MB yra papildomai apmokestinamas už rinkmenos mažinimą. Kaina priklauso nuo rinkmenų kiekio ir dydžio.

1.3. Teikiant užsakymą www.deklaracijaok.lt deklaravimo paslaugoms yra galimybė gauti maksimalią nuolaidą skiriant paramą nurodytam DeklaracijaOk partneriui. Penktame žingsnyje „5. Parama“ pasirinkus punktą : “Pervesti paramą mūsų partneriui“ paramos prašymas užpildomas ir teikiamas penkeriems metams su galimybę paramos gavėją pakeisti sekančiais metais pateikus naują prašymą.


2. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1. Užpildyti Deklaraciją pagal VMI EDS (elektroninio deklaravimo informacinės sistemos) pateiktus bei kliento elektroniniais ryšiais perduotus duomenis. Deklaracija bus pateikta už Užsakovo nurodytus ir apmokėtus metus. Klientui nesuteikus reikiamų duomenų Vykdytojui, Deklaraciją pateikti tik su turimais duomenimis. Pateikus duomenis vėliau kaip trys darbo dienos po sutarties pasirašymo, Deklaracija VMI gali būti pateikta vėliau numatyto termino.

2.2. Informuoti Užsakovą apie įgaliojimo suteikimo funkciją Vykdytojui dirbti su EDS.


3. Užsakovas įsipareigoja:

3.1. Už paslaugos vykdymą sumokėti Vykdytojui Užsakymo anketoje nurodytą ar atsiųstą el. paštu kainą. Nesumokėjus už paslaugą, ji nevykdoma.

3.2. VMI įgalioti Vykdytojo elektroniniais ryšiais nurodytą įmonės darbuotoją, kaip EDS vartotoją.

3.3. Pateikti vykdytojui teisingus duomenis. Pateiktų duomenų nekeisti arba nepapildyti iš anksto nesuderinus su Vykdytoju, kitu atveju Vykdytojas neprisiima atsakomybės dėl duomenų esančių užpildytose formose.

3.4. Įgaliojus Vykdytoją EDS sistemoje informuoti jį el. paštu


4. Grąžinimo sąlygos:

4.1. Klientui pageidaujant nutraukti sutartį ir dar nepradėjus teikti paslaugos, bei nesant vykdytojo kaltės klientui taikoma 70% bauda, jam gražinama 30%. Visa pinigų suma grąžinama Vykdytoją informavus raštiškai per dvi darbo dienas nuo pinigų sumokėjimo.

4.2. Jeigu vykdytojas nesilaiko savo sutarties įsipareigojimų klientui grąžinama visa suma.

4.3. Jeigu paslauga jau pradėta vykdyti arba suteikta, grąžinimas nebus vykdomas, nebent paaiškėja paslaugos vykdytojo kaltė dėl netinkamo jos vykdymo. Šiuo atveju paslauga Jums pradėta vykdyti ir mūsų kaltės nėra, kad nepateikėte papildomų duomenų, kurių prašėme Jūsų kelis kartus.

4.4. Užsakovui įgaliojus Vykdytoją, tačiau neinformavus jo el. paštu, Vykdytojas neprisiima atsakomybės dėl užsakymo neįvykdymo ar ilgesnio jo vykdymo, o pinigai tokiu atveju nėra grąžinami.


5. Saugumo politika

5.1. Vykdytojas įsipareigoja saugoti Kliento duomenis, imtis visų saugumo priemonių duomenų apsaugai. Duomenų apsaugą reglamentuoja Vykdytojo tinklapyje pateiktos Duomenų apsaugos taisyklės.


6. Informavimas

6.1. Užsakovas informuotas, kad vadovaujantis LR Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. 7 d., GPM permokos grąžinamos ne vėliau, kaip per 90 dienų nuo deklaracijos pateikimo VMI dienos.

6.2. Užsakovas informuotas, kad yra visiškai atsakingas už tikslių duomenų pateikimą Vykdytojui, o šis pateiktų duomenų nekvestionuoja. Taip pat Vykdytojas neatsako už galimai iškilsiančias Kliento mokestines nepriemokas bei galimai išaiškėsiančias prievoles sumokėti mokesčius. Vykdytojas tik užpildo pateiktų duomenų pagrindu Kliento deklaraciją ir pateikia ją VMI.

6.3. Užsakovas pateikia Vykdytojui duomenis Deklaracijai pildyti elektroninėje Užsakymo anketoje arba gavęs paklausimą iš Vykdytojo, pastarojo sukurtu elektroniniu ryšiu. Užsakovo kontaktinė informacija turi būti prieinama tik Užsakovui, nes ja gali būti perduota jam aktuali asmeninė informacija.


Vykdytojas

Vis Major , UAB
Įmonės kodas. 304716085
Adresas. Gedimino pr. 28, Vilnius
El. paštas: [email protected]
Informacijos numeris: +370 657 71733