UAB Vis Major · Į.k. 304716085 · Gedimino 28, Vilnius · Tel nr: 865771733
Deklaravimo paslaugos sutartis 2019-04-04T14:52:12+00:00

DEKLARAVIMO PASLAUGOS SUTARTIS

1. Paslaugos aprašymas

1.1. Vykdytojas, įgaliotas Užsakovo, jo vardu užpildo ir pateikia Gyventojo pajamų metinę deklaraciją (toliau – Deklaracija) Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI). Užsakovas už šią paslaugą sumoka Vykdytojui Užsakymo anketoje nustatytą kainą. Paslaugos užsakymas pateikiamas bei priimamas Vykdytojo elektroninėje svetainėje, užpildant Užsakymo anketą.


2. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1. Užpildyti Deklaraciją pagal VMI EDS (elektroninio deklaravimo informacinės sistemos) pateiktus bei kliento elektroniniais ryšiais perduotus duomenis. Deklaracija bus pateikta už Užsakovo nurodytus ir apmokėtus metus. Klientui nesuteikus reikiamų duomenų Vykdytojui, Deklaraciją pateikti tik su turimais duomenimis. Pateikus duomenis vėliau kaip penkios darbo dienos po sutarties pasirašymo, Deklaracija VMI gali būti pateikta vėliau numatyto termino.

2.2. Informuoti Užsakovą apie įgaliojimo suteikimo funkciją Vykdytojui dirbti su EDS.


3. Užsakovas įsipareigoja:

3.1. Už paslaugos vykdymą sumokėti Vykdytojui Užsakymo anketoje nurodytą kainą. Nesumokėjus už paslaugą, ji nevykdoma.

3.2. VMI įgalioti Vykdytojo elektroniniais ryšiais nurodytą įmonės darbuotoją, kaip EDS vartotoją.


4. Grąžinimo sąlygos:

4.1. Klientui pageidaujant nutraukti sutartį ir dar nepradėjus teikti paslaugos, bei neesant vykdytojo kaltės klientui taikoma 70% bauda, jam gražinama 30%.

4.2. Jeigu vykdytojas nesilaiko savo sutarties įsipareigojimų klientui grąžinama visa suma.

4.3. Jeigu paslauga jau pradėta vykdyti arba suteikta, grąžinimas nebus vykdomas, nebent paaiškėja paslaugos vykdytojo kaltė dėl netinkamo jos vykdymo. Šiuo atveju paslauga Jums pradėta vykdyti ir mūsų kaltės nėra, kad nepateikėte papildomų duomenų, kurių prašėme Jūsų kelis kartus.


5. Saugumo politika

5.1. Vykdytojas įsipareigoja saugoti Kliento duomenis, imtis visų saugumo priemonių duomenų apsaugai. Duomenų apsaugą reglamentuoja Vykdytojo tinklapyje pateiktos Duomenų apsaugos taisyklės.


6. Informavimas

6.1. Užsakovas informuotas, kad vadovaujantis LR Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. 7 d., GPM permokos grąžinamos ne vėliau, kaip per 90 dienų nuo deklaracijos pateikimo VMI dienos.

6.2. Užsakovas informuotas, kad yra visiškai atsakingas už tikslių duomenų pateikimą Vykdytojui, o šis pateiktų duomenų nekvestionuoja. Taip pat Vykdytojas neatsako už galimai iškilsiančias Kliento mokestines nepriemokas bei galimai išaiškėsiančias prievoles sumokėti mokesčius. Vykdytojas tik užpildo pateiktų duomenų pagrindu Kliento deklaraciją ir pateikia ją VMI.

6.3. Užsakovas pateikia Vykdytojui duomenis Deklaracijai pildyti elektroninėje Užsakymo anketoje arba gavęs paklausimą iš Vykdytojo, pastarojo sukurtu elektroniniu ryšiu. Užsakovo kontaktinė informacija turi būti prieinama tik Užsakovui, nes ja gali būti perduota jam aktuali asmeninė informacija.


Vykdytojas

Vis Major , UAB
Įmonės kodas. 304716085
Adresas. Gedimino pr. 28, Vilnius
El. paštas: [email protected]
Informacijos numeris: +370 657 71733