UAB Vis Major · Į.k. 304716085 · Gedimino 28, Vilnius

Kur pervesti PSD įmokas?

//Kur pervesti PSD įmokas?

Kur pervesti PSD įmokas?

Labai svarbu žinoti kur pervesti PSD įmokas. Pavedime būtina nurodyti teisingus duomenis, kad pinigai "nepasiklystų" ir nebūtų pradėti skaičiuoti delspinigiai.

Labai svarbu žinoti kur pervesti PSD įmokas. Pavedime būtina nurodyti teisingus duomenis, kad pinigai „nepasiklystų“ ir nebūtų pradėti skaičiuoti delspinigiai.

Dažnam mokesčių mokėtojui kyla klausimas: kur pervesti PSD įmokas? Lietuvoje šias įmokas administruoja dvi institucijos: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA) ir Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). Žemiau paaiškiname kur, ką ir kada mokėti.

PSD įmokos: kas tai?

PSD įmokos, tai LR Sveikatos draudimo įstatymu nustatytos įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą. Iš šio fondo lėšų yra finansuojama sveikatos priežiūra Lietuvoje. Fondas apmoka šias asmens sveikatos priežiūros paslaugas: prevencinę medicinos pagalbą, medicinos pagalbą, medicininės reabilitacijos, slaugos paslaugas, socialines paslaugas bei patarnavimus, asmens sveikatos ekspertizę.

PSD įmokų mokėtojai yra fiziniai asmenys. Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu laikomi asmenys, kurie moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba yra draudžiami valstybės lėšomis. Draudžiamieji, kurie privalomojo sveikatos draudimo įmokų nemokėjo, sumokėjo ne laiku, ir nepateko į valstybės lėšomis draudžiamų asmenų sąrašus, gali kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir naudotis jų paslaugomis, tačiau tokiu atveju planinės paslaugos jiems yra mokamos.

Kas administruoja PSD įmokas?

PSD įmokas reikia pervesti šių įmokų administratoriui. Lietuvoje PSD įmokas administruoja dvi institucijos: SODRA ir VMI, todėl svarbu žinoti, kur pervesti PSD įmokas, kad pinigai nepasiklystų ir Jums nebūtų skaičiuojami delspinigiai.

  • VMI administruoja:
    • Besiverčiančių individualia veikla pagal verslo liudijimą PSD įmokas;
    • Savarankiškai besidraudžiančių PSD įmokas;
    • Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veikla besiverčiančių gyventojų PSD įmokas (jei ūkio dydis mažesnis už 2 EDV ar gyventojas nėra PVM mokėtojas).
  • SODRA administruoja visų kitų įmokas;

Taigi, kur pervesti PSD įmokas?

Dirbančių pagal autorinės, sporto atlikėjų sutartis, gaunančių atlyginimą asmenų, vykdančių individualią veiklą (išskyrus su verslo liudijimais) asmenų, individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų tikrųjų narių, mažųjų bendrijų narių, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikėjų privalomojo sveikatos draudimo įmokas turite pervesti SODRAI. Jei dirbate pagal darbo sutartį už Jus šias įmokas perveda darbdavys.

SODROS rekvizitai:

Surenkamosios sąskaitos
Įmokų kodai
Įmokų tarifai

Savarankiškai besidraudžiantys, vykdantys individualią veiklą pagal verslo liudijimą asmenys, žemės ūkio valdos valdytojai (iki 2 EDV) privalomojo sveikatos draudimo įmokas kiekvieną mėnesį moka VMI.

VMI rekvizitai:
Sąskaitos numeris: LT24 7300 0101 1239 4300, („Swedbank“)
Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įstaigos kodas: 188659752.
Įmokos kodas 1901.

Kur pervesti PSD įmokas?
3.6, Viso: 19 balsų
By | 2018-01-19T11:07:42+00:00 birželio 20th, 2015|Deklaravimo aktualijos|

Leave A Comment