UAB Vis Major · Į.k. 304716085 · Gedimino 28, Vilnius

Iki kada VMI perveda pinigus už deklaraciją?

//Iki kada VMI perveda pinigus už deklaraciją?

Iki kada VMI perveda pinigus už deklaraciją?

Dažnai nutinka, kad dviem žmonėm deklaravus pajamas tuo pačiu metu, vienas jų pinigus gauna anksčiau už kitą. Tą lemia pakankamai paini ir sudėtinga mokesčių permokų grąžinimo tvarka. Taigi, VMI pradėjus grąžinti mokesčių permokas, dažniausiai kylantis su deklaravimu susijęs klausimas – iki kada VMI perveda pinigus už deklaraciją?

Iki kada VMI perveda pinigus už deklaraciją

Iki kada VMI perveda pinigus už deklaraciją

Iki kada VMI perveda pinigus už deklaraciją – Mokesčių administravimo įstatyme.

LR mokesčių administravimo įstatymas yra pagrindinis dokumentas, kuriuo remiasi VMI pervesdama mokesčių permokas gyventojams už jų pateiktas pajamų deklaracijas.

Šio įstatymo 87 straipsnis numato terminą iki kada VMI perveda pinigus už deklaraciją. Minėtame straipsnyje nurodoma, kad mokesčių permoka grąžinama iki liepos 31 d. Ši data galioja su sąlyga, kad gyventojas pateikė pajamų deklaraciją deklaravimo periodu (t. y. imtinai iki pirmos gegužės mėnesio darbo dienos) ir joje nėra klaidų.

Jei pajamų deklaracija pateikta vėliau (po pirmos gegužės mėnesio darbo dienos), tada mokesčių permoka gražinama per 90 dienų nuo pajamų deklaracijos pateikimo dienos.

Jei deklaracija pateikta klaidingai – ją reikės pateikti vėl. Atkreipkite dėmesį, kad terminai, iki kada VMI perveda pinigus už deklaraciją, skaičiuojami nuo teisingai pateiktų deklaracijų datos.

Pinigų pervedimas jei VMI prašo papildomų dokumentų

Tame pačiame Mokesčių daministravimo įstatyme nustatyta, kad jei Jūsų VMI paprašys pateikti papildomų duomenų dėl Jūsų pajamų deklaracijos, tai mokesčių permoką privalės grąžinti per 30 dienų nuo to momento, nuo kurio Jūs tuos papildomus duomenis pateiksite. Kai kuriais atvejais tokiu būdu galima paspartinti mokesčių permokos susigrąžinimą.

VMI prioritetai

Paprastai terminas iki kada VMI perveda pinigus už deklaraciją yra trumpesnis nei nustatytas įstatymo. Kitaip tariant, VMI mokesčių permokas perveda anksčiau nei numato įstatymai. Todėl ji gali nusistatyti (ir nusistato) tam tikrus prioritetus pervesdama pinigus. Skatindama gyventojus naudotis el. deklaravimo sistema VMI mokesčių permokas perveda pirmiausiai asmenims, pajamų deklaracijas pateikusiems el. būdu (deklaracijaok.lt visas deklaracijas teikia el. būdu), kurių deklaracijos teisingos, ir kurių duomenys sutampa su VMI duomenimis. Be to, pinigų pervedama tiek, kiek tuo metu yra biudžete, todėl gali nutikti taip, kad Jūs atgausite pinigus vėliau nei Jūsų draugas, nors būsite deklaravę pajamas vienu metu.

Taigi, norėdami greičiau susigrąžinti pinigus, pajamų deklacijas teikite pagal šią schemą:

  1. Deklaruokite el. būdu arba šį darbą patikėkite deklaravimo paslaugų įmonei;
  2. Atidžiai užpildykite pajamų deklaraciją, kad joje nepasitaikytų klaidų;
  3. Pajamų deklaracijas teikite deklaravimo periodu.
Iki kada VMI perveda pinigus už deklaraciją?
4.2, Viso: 38 balsų
By | 2018-01-19T11:07:42+00:00 gegužės 10th, 2015|Deklaravimo aktualijos|

Comments are closed.