UAB Vis Major · Į.k. 304716085 · Gedimino 28, Vilnius

Ar reikia deklaruoti nekilnojamą turtą?

//Ar reikia deklaruoti nekilnojamą turtą?

Ar reikia deklaruoti nekilnojamą turtą?

Ar reikia deklaruoti nekilnojamą turtą?

Ar reikia deklaruoti nekilnojamą turtą?

Jei nežinote, nesate įsitikinę ar reikia deklaruoti nekilnojamą turtą, siūlome perskaityti šį straipsnį. Ar reikia deklaruoti nekilnojamą turtą, kam jį reikia deklaruoti ir ką reikia deklaruoti nurodoma LR Gyventojų turto deklaravimo įstatyme. Žemiau pateikiame minėto įstatymo ištrauką, padėsiančia Jums atsakyti į klausimą ar reikia deklaruoti nekilnojamą turtą. Turto deklaravimas yra privalomas šiems asmenims:

 1. valstybės politikams ir jų šeimos nariams;
 2. kandidatams į valstybės politikus ir jų šeimos nariams;
 3. Europos Parlamento nariams, išrinktiems nuo Lietuvos Respublikos ir jų šeimos nariams;
 4. kandidatams į Europos Parlamento narius ir jų šeimos nariams;
 5. valstybės tarnautojams ir jų šeimos nariams, antstoliams ir jų šeimos nariams, notarams ir jų šeimos nariams;
 6. Lietuvos Respublikos teismų pirmininkams, teismų pirmininkų pavaduotojams, teismų skyrių pirmininkams, teisėjams ir jų šeimos nariams;
 7. Nacionalinės teismų administracijos direktoriui ir jo šeimos nariams;
 8. Seimo kontrolieriams ir jų šeimos nariams;
 9. valstybės kontrolieriui, valstybės kontrolieriaus pavaduotojams ir jų šeimos nariams;
 10. moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriui ir jo šeimos nariams;
 11. vaiko teisių apsaugos kontrolieriui ir jo šeimos nariams;
 12. prokurorams ir jų šeimos nariams;
 13. Lietuvos kariuomenės vadui, kariuomenės vado pavaduotojams ir jų šeimos nariams;
 14. krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariams, kurių veiklą reglamentuoja Operatyvinės veiklos įstatymas, profesinės karo tarnybos karininkams ir jų šeimos nariams;
 15. Lietuvos banko valdybos nariams ir jų šeimos nariams;
 16. žurnalistų etikos inspektoriui ir jo šeimos nariams;
 17. Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko paskirtų institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovams bei pareigūnams ir jų šeimos nariams;
 18. Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkams, jų pavaduotojams bei nariams ir jų šeimos nariams;
 19. akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovams ir jų šeimos nariams;
 20. valstybės ir savivaldybės įmonių vadovams ir jų šeimos nariams;
 21. viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovams ir jų šeimos nariams;
 22. asociacijų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovams ir jų šeimos nariams;
 23. valstybinių aukštųjų mokyklų vadovams ir jų šeimos nariams;
 24. gyventojams, pageidaujantiems gauti piniginę socialinę paramą, ir jų šeimos nariams;
 25. gyventojams, pageidaujantiems gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kuriems pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą reikia deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas);
 26. kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, turintiems sulaukusiems 18 metų nuolatiniams Lietuvos gyventojams, taip pat sulaukusiems 18 metų ir vyresniems asmenims, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgijusiems teisę nuolat gyventi Lietuvoje;
 27. asmenims, suteikusiems auką politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimos nariams, išskyrus asmenis, kurių aukos savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršijo 40 litų;
 28. gyventojams, pageidaujantiems gauti valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą, ir jų šeimos nariams;
 29. kredito įstaigų tarybų ir (ar) valdybų nariai, administracijų vadovai, administracijų vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai;
 30. viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo tarybų ir (ar) valdybų nariai, vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji redaktoriai, jų pavaduotojai, redaktoriai, jų pavaduotojai ir jų šeimos nariai. Pagal šį punktą, anot Valstybinės mokesčių inspekcijos, prievolė netaikoma žurnalistams, laidų vedėjams, nepriklausomiems kūrėjams ir kitiems visuomenės informavimo srityje dirbantiems gyventojams.

Kokį turtą reikia deklaruoti?

[themify_box style=“light-green note rounded“ ]Net jei į klausimą ar reikia deklaruoti nekilnojamą turtą atsakėte teigiamai, egzistuoja išimtis. Deklaruoti nereikia turto, gauto už suteiktą pagalbą slaptai bendradarbiaujant su operatyvinės veiklos subjektais.[/themify_box]

Jei į klausimą ar reikia deklaruoti nekilnojamą turtą atsakėte teigiamai, žemiau pateikiama informacija Jums bus naudinga. Jei turite turto, atitinkančio šiame žemiau esančiame sąraše išvardytus reikalavimus (nesvarbu, ar jis yra Lietuvoje ar kitoje valstybėje), ir patenkate į sąrašą asmenų, kas privalo deklaruoti nekilnojamą turtą, jį privalote deklaruoti. Toks turtas yra:

 1. nekilnojamasis daiktas, įskaitant nebaigtą statyti statinį;
 2. kilnojamasis daiktas, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija;
 3. piniginės lėšos, turimos bankuose ir kitose kredito įstaigose ir ne bankuose ir kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų;
 4. pasiskolintos ir negrąžintos lėšos, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų;
 5. paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų;
 6. meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių vieneto vertė viršija 5 000 litų;
 7. vertybiniai popieriai, jeigu jų bendra vertė viršija 5 000 litų.

18 metų sulaukę nuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo deklaruoti tokį savo turimą turtą:

 1. nekilnojamąjį daiktą, įskaitant nebaigtą statyti statinį, kurių nuosavybės teisės nėra įregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;
 2. lėšas, turimas ne Lietuvos Respublikos bankuose ir kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų;
 3. meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršija 5 000 litų;
 4. pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų;
 5. paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 5 000 litų;
 6. vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršija 5 000 litų;

Net jei į klausimą ar reikia deklaruoti nekilnojamą turtą atsakėte teigiamai, egzistuoja išimtis. Deklaruoti nereikia turto, gauto už suteiktą pagalbą slaptai bendradarbiaujant su operatyvinės veiklos subjektais.

Ar reikia deklaruoti nekilnojamą turtą?
4, Viso: 5 balsų
By | 2018-01-19T11:07:42+00:00 liepos 6th, 2015|Deklaravimo aktualijos|