UAB Vis Major · Į.k. 304716085 · Gedimino 28, Vilnius

Ar reikia deklaruoti dovanotus pinigus?

//Ar reikia deklaruoti dovanotus pinigus?

Ar reikia deklaruoti dovanotus pinigus?

Ar reikia deklaruoti dovanotus pinigus?

Ar reikia deklaruoti dovanotus pinigus?

Didelė klientų dalis susiduria su klausimu ar reikia deklaruoti dovanotus pinigus? Ir, ko gero, svarbiausia – ar reikės mokėti mokesčių nuo gautos sumos? Bet kokiu atveju – dovanotus pinigus deklaruoti reikia. Tačiau nebūtinai reikia mokėti nuo jų mokestį.

Labai svarbu atkreipti dėmesį iš ko yra gauta dovana pinigais, nes nuo to priklausys ar ji bus apmokestinama:

  1. iš darbdavio (įmonės ar fizinio asmens);
  2. iš įmonės (ne darbdavio);
  3. iš gyventojo (ne darbdavio).

Jei dovana gauta iš darbdavio ar iš darbo santykiais nesusijusios įmonės

Iš darbdavio (juridinio ar fizinio asmens) gautos piniginės dovanos yra apmokestinamos. Šios dovanos priskiriamos prie su darbo santykiais susijusių pajamų ir apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Iš įmonės (ne darbdavio) gauta dovana pinigais taip pat apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu. Neapmokestinamos tik nepiniginės, iki 320 litų dovanos, gautos iš juridinio asmens, nesančiu dabdaviu. Tiesa, jei darbdavys Jums dovanotų gėlių puokštę, tai ji nebūtų apmokestinama.

Atsakymas į klausimą ar reikia deklaruoti dovanotus pinigus, gautus iš įmonių – vienareikšmis. Deklaruoti reikia. Pagrindinis klausimas kitas – ar reikės mokėti mokesčius?

Jei dovana gauta iš fizinio asmens (ne darbdavio)

Pagal šiuo metu galiojančią apmokestinimo tvarką, pajamų mokesčio nereikia mokėti už dovanas gautas iš artimųjų, t. y. sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių). Nuo 2006 m. prie šio sąrašo pridėti ir seneliai, nuo 2009 m. – broliai ir seserys, nuo 2010 m. – vaikaičiai. Iš šių gyventojų gautos dovanos yra neapmokestinamos, jei jos per kalendorinius metus neviršija 10 000 litų arba nuo 2015 metų – 3 000 eurų. Vis dėlto, ar reikia deklaruoti dovanotus pinigus gyventojų pajamų deklaracijoje, nors jie yra neapmokestinami? Valstybinė mokesčių inspekcija reikalauja, kad parodytumėte visas pajamas, kokias tik turėjote per kalendorinius metus. Todėl, nors ir mokesčių nereikia mokėti, deklaruojant šias pajamas turite nurodyti. Jei gautos dovanos per kalendorinius metus viršija 10 000 litų arba nuo 2015 metų – 3 000 eurų atsiranda prievolė deklaruoti šias pajamas, nors jos ir neapmokestinamos.

Per kalendorinius metus gautos iš kitų gyventojų dovanos, kurios neviršija 8 000 litų arba nuo 2015 metų – 2 500 eurų, yra taip pat neapmokestinamos, taigi mokesčių nuo jų mokėti nereikia. Ar reikia deklaruoti dovanotus pinigus, kurie neviršija neapmokestinamos sumos? Atsakymas vėl tas pats. Deklaruoti reikia, tik mokesčių mokėti nereikės. Tačiau, jei gautų dovanų vertė didesnė nei 8 000 lt (2 500 eurų), (nesvarbu ar iš nuolatinių Lietuvos gyventojų ar nenuolatinių), tai už 8 000 litų (2 500 eurų) viršijančią sumą teks susimokėti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį. Pareiga mokėti mokesčius tenka pačiam apdovanotajam pasibaigus kalendoriniams metams, kuriais gautos dovanos. Ši lengvata dėl 8 000 litų ( 2 500 eurų) pajamų neapmokestinimo yra taikoma tik iš gyventojų gautoms dovanoms.

Iki kada reikia deklaruoti dovanotus pinigus?

Dovanotus pinigus, reikia deklaruoti pasibaigus kalendoriniams metams. Pavyzdžiui, iš savo tėvų 2015-ais metais gavote dovanų 11 000 litų arba 3186 eurų. Šias dovanas reikia deklaruoti 2016-ais metais, kai teiksite deklaracijas už  2015 metus.

Ar reikia deklaruoti dovanotus pinigus?
2.8, Viso: 28 balsų
By | 2018-01-19T11:07:42+00:00 birželio 16th, 2015|Deklaravimo aktualijos|

Comments are closed.